Opinie o Nas
Zamówienia na telefon: +48 503 31 30 29
Pielęgnacja włosów Stylizacja włosów Koloryzacja włosów Kosmetyki dla mężczyzn Kosmetyki dla dzieci Akcesoria

Regulamin

TwojaUroda24

sklep@twojauroda24.pl

IWIGO Iwona Kwapiszewska

Młodej Polski 32

20-863 Lublin

NIP:7122621416

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy TwojaUroda24 zwany dalej Sklepem, jest własnością firmy IWIGO Iwona Kwapiszewska zwanej dalej Firmą, z siedzibą: Młodej Polski 32, 20-863 Lublin , NIP: 7122621416, REGON: 060295052.
Korzystając z internetowego sklepu TwojaUroda24 potwierdzasz akcepatcję niniejszego regulaminu oraz fakt, że jesteś pełnoletni. Złożenie i potwierdzienie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia oraz celów promocyjnych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie Sklepu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Sklepu użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, zdjęcia, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy IWIGO Iwona Kwapiszewska, producentów, dostawców lub firm współpracujących.
Stroną umowy sprzedaży w sklepie internetowym TwojaUroda24 jest firma IWIGO Iwona Kwapiszewska, prowadząca sprzedaż towarów poprzez sieć Internet na terenie całego kraju zwana dalej Sprzedawcą oraz każda osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, (konsument), zwana dalej Klientem.


Wszystkie ceny podane są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Cena 0 zł nie jest ceną wiążącą i należy ją rozumieć jako błąd systemowy lub niedopatrzenie, za które z góry serdecznie przepraszamy.
O chęci otrzymania faktury VAT należy powiadomić w momencie składania zamówienia. W takim przypadku zamówienie musi posiadać dane niezbędne do jej wystawienia (w tym NIP).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Wszystkie oferowane przez nas produkty są nowe, oryginalne, fabrycznie zapakowane i pochodzą bezpośrednio od producentów.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Wysyłając kosmetyki do Państwa dokładamy wszelkich starań by były one dobrze zapakowane i jak najszybciej dotarły na miejsce.
Przesyłki wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych. Koszty wysyłki zakupionych przedmiotów na naszych aukcjach są stałe i zawsze takie same. Kupując kilka produktów opłata za wysyłkę naliczana jest tylko raz.
UWAGA: Maksymalnie 6 sztuk. Pozostałe przypadki rozpatrujemy indywidualnie. Prosimy o kontakt w przypadku hurtowych zakupów, ponieważ koszt wysyłki może ulec zmianie.
Paczki wysyłamy zawsze PRIORYTETEM

Koszt wysyłki pokrywa Kupujący, dlatego prosimy o doliczanie go do wartości towaru podczas dokonywania wpłaty.

 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

1. Przelewem na rachunek bankowy.

IWIGO Iwona Kwapiszewska, Młodej Polski 32, 20-863 Lublin
Inteligo PKO Bank Polski: 50 1020 5558 1111 1699 1000 0008

Proszę pamiętać, by w tytule przelewu podawać swój numer zamówienia ze sklepu TwojaUroda24.pl

2. Gotówką przy odbiorze: w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, Poczty Polskiej
3. Przekazem pocztowym w dowolnym oddziale poczty na terenie całego Kraju.


W przypadku płatności innej niż przedpłata przelewem warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację osoby zamawiającej. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego nie udało się potwierdzić.

 

NIEODEBRANIE POBRANIA:

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość i wywiązaniem się z niej przez sprzedającego - poprzez wysłanie towaru, jak i kupującego poprzez odebranie wysłanego towaru w wybranej przez niego opcji zapłaty przy odbiorze.

 

Nieodebranie przesyłki za pobraniem skutkuje wysłaniem do Kupującego Wezwania do Zapłaty.

Wezwanie do zapłaty będzie zawierać

 • poniesiony przez sklep koszt wysyłki wybrany podczas składania zamówienia (x zł)
 • poniesiony przez sklep koszt zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki do nadawcy (x zł)

 

Podstawa prawna:

 1. Art. 535 kodeksu cywilnego - podstawa do roszczenia o odebranie towaru.

 2. Art. 471 kodeksu cywilnego - podstawa do naprawienia szkody w postaci kosztów pierwszej przesyłki.

 

Brak  spłaty wyżej określonej należności w wyznaczonym terminie  spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, a  następnie egzekucyjnego, co znacznie zwiększy  dochodzoną należność (koszty sądowe i egzekucyjne, koszty  zastępstwa procesowego pełnomocnika).

 

 RĘKOJMIA/REKLAMACJE/ZWROT TOWARU

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

5 Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
6. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy.
7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
8. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.
9. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
10. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji nie jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
11. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
12. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Iwigo Iwona Kwapiszewska Młodej Polski 32/129 20-863 Lublin
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1) ____________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________

3) ____________________________________________________________________

4) ____________________________________________________________________

5) ____________________________________________________________________


Data odbioru rzeczy: ___________________

Imię i nazwisko konsumenta: ____________________________________________________

Adres konsumenta: ____________________________________________________________

Numer zamówienia * ________________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, jednakże usprawni i przyspieszy proces zwrotu.

 Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
14. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
15. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
16. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
18. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
19. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
20. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
22. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
Prowadzenie Konta Klienta.
23. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
24. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
25. Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
26. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
27. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
28. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
29. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
30. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba z momentem rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep TwojaUroda24 w celu utrzymania konta użytkownika sklepu i umożliwienia tym samym klientowi dokonywania zakupów bez konieczności ponownych rejestracji.
TwojaUroda24 zobowiązuje się do przechowywania i przetwarzania danych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926), jak również oświadcza, iż jakiekolwiek dane osobowe klientów nie będą udostępniane osobom/podmiotom trzecim.
Użytkownik sklepu TwojaUroda24 ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe i może w każdej chwili je poprawiać i uaktualniać, jak również ma pełne prawo zażądać zaprzestania ich wykorzystywania przez sklep TwojaUroda24, jak też usunąć swoje konto użytkownika sklepu.

 

Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca 

Iwigo IWONA KWAPISZEWSKA

Młodej Polski 32

20-863 Lublin

NIP:7122621416

e-mail: sklep@twojauroda24.pl

Telefon: 503313029

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu umożliwienia wejścia użytkownika na stronę Sklepu i przeglądania jej zawartości, skorzystania przez użytkownika Sklepu z newslettera dostępnego na stronie Sklepu, dokonania rejestracji konta na stronie Sklepu, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towaru oraz obsługi formularza kontaktowego – zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą, albo – o ile zostało to wyraźnie wskazane – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy.
 3. Sprzedawca może udostępniać zebrane od Kupującego/Klienta lub innego użytkownika Sklepu dane osobowe podmiotom, wskazanym w komunikatach pojawiających się na stronie Sklepu. Sprzedawca nie przekazuje danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Kupującego/Klientowi lub innemu użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw należy skierować żądanie pod adres email: sklep@iwigo.pl, numer telefonu: 608642989 lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.

 

Dane zbierane automatycznie

 

 1. Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep i przechowywane na komputerze każdego użytkownika Sklepu zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez użytkowników ze Sklepu. Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez użytkowników ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje niżej wymienione pliki cookies w następujących celach:
  1. Stosujemy "cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. "Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, który określany jest parametr zawarty w pliku „cookies" - użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
  2. Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na Twoim komputerze w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Strony. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.
 3. Inne portale, w tym portale społecznościowe (np. Facebook), używają „ciasteczek" na stronie Sklepu do zbierania anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych
 4. W każdym wypadku użytkownik Sklepu może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów administrator danych doradza skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
 5. Dane zbierane automatycznie (takie jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego użytkownika Sklepu) mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie Sklepu, zbierania danych demograficznych użytkownikach Sklepu lub do personalizacji zawartości strony Sklepu.
 6. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.
 7. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów GLS, Poczta Polska, Payu.pl. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. O ile Państwo wyrazili na to zgodę, sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów GLS, Poczta Polska, Przelewy24 w celach realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@twojauroda24.pl

 

KOSZYK :

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

Sklep internetowy od home.pl